Door BCCA gecertificeerde BENOR-producten

Kunststofbuizen en -hulpstukken SN8 in PVC (EN 1401) en PP (EN 1852) voor huisaansluitingen en straatrioleringen.
BENOR
Deze door BCCA beheerde databank bevat, voor de bovenvermelde productfamilies, artikelen die onder een geldig BENOR-certificaat vallen en voldoen aan de voorwaarden van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw. U kan hier de relevante informatie vinden over het product, over zijn aanduiding en zijn identificatie, zoals deze door de aanbieder opgegeven en door BCCA gevalideerd wordt.
Deze databank laat U toe na te gaan welke producten beschikbaar zijn onder het BENOR-merk en is bijgevolg een praktisch hulpmiddel voor alle betrokken partijen (aannemers, studiebureaus, rioolbeheerders, bouwheren, …).